XXXII. kapitola

Proti nezřízené touze po knihách

62. František učil, že by se v knihách mělo hledat svědectví o Pánu a poučení a nemělo by se hledět na jejich cenu a krásu. Chtěl, aby bratři měli jen málo knih a aby sloužily bratřím, kteří by je potřebovali. Jednou, když ho požádal jeden ministr o dovolení, aby si mohl podržet několik velmi cenných a nádherných knih, uslyšel od něho tuto odpověď: „Pro tvoje knihy nechci ztratit knihu evangelia, kterou jsem slíbil zachovávat. Ty dělej, jak chceš, ale moje dovolení ať ti není osidlem.“

 Další

Přejít nahoru