O chudobě ve vybavení domů

XXX. kapitola

60. Muž Boží nejen nenáviděl nákladnost domů, ale ještě více se mu protivilo jejich početné či vybrané vybavení. Neměl rád nic, na stole nebo v nádobách, co by připomínalo svět. Naopak měl rád, když všechno opěvovalo putování a vyhnanství.

Další 

Přejít nahoru