XXVIII. kapitola

Jak z domu v Bologni vyháněl i nemocné

58. Jednou, když se vracel z Verony, chtěl jít přes Bolognu; dozvěděl se však, že tam byl nově postaven dům bratří. Protože se mu slovo „dům bratří“ nelíbilo, změnil směr cesty a nešel do Bologne, ale prošel jinudy. Nakonec bratřím poručil, aby dům neprodleně opustili. Proto, když dům opouštěli, nezůstali tam ani nemocní, ale byli s ostatními vyneseni. 5 A nedal povolení k návratu, dokud pan Hugolin, tehdy biskup v Ostii a legát v Lombardii, veřejně neprohlásil, že zmíněný dům je jeho majetkem1. Toto dosvědčuje a píše ten, kdo byl tehdy jako nemocný vynesen z domu.

Další 

1 Také k této události došlo pravděpodobně roku 1221, kdy kardinál Hugolin navštívil Lombardii a zastavil se také v Bologni.

Přejít nahoru