XXVII. kapitola

Jak začal bourat dům u Porciunkuly

57. Jednou se měla u Svaté Marie v Porciunkule konat kapitula1 a času už mnoho nezbývalo. Když si lidé v Assisi všimli, že tam není žádný vhodný dům, urychleně ho pro kapitulu postavili, aniž by Boží muž o tom věděl, jelikož tam nebyl. Když se tam otec vrátil a dům uviděl, nesl to velmi těžce a nemálo tím trpěl. Ihned se dal do jeho bourání. Vystoupil na střechu a mocnou rukou házel dolů tašky i latě. Také bratřím přikazoval, aby vylezli za ním a tuto již na pohled chudobě nepřátelskou hrůzu zbořili. Říkal, že se to rychle roznese po celém Řádu a všude bude přijato jako příklad to, co se na tomto místě zdá poněkud pyšné. Asi by ten dům vyvrátil až do základů, kdyby se zápalu jeho ducha nepostavili ozbrojenci, kteří u toho byli a prohlásili, že dům nepatří bratřím, ale městu.

 Další

1 Zřejmě jde o kapitulu z roku 1221.

Přejít nahoru