O chudobě v domech

XXVI. kapitola

56. Své bratry učil, aby si stavěli prosté přístřešky. Měly to být skromné chatrče, vystavěné ze dřeva, a ne z kamene. Často, když hovořil o chudobě, uváděl bratřím tato slova z evangelia: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil1.

 Další

1 Srv. Mt 8,20; Lk 9,58.

Přejít nahoru