XIX. kapitola

Jak se vyplnilo všechno, co předpověděl o bratru Bernardovi

48. Jindy o bratru Bernardovi, který do Řádu vstoupil jako druhý, předpověděl toto: „Pravím vám, že nejchytřejší démoni a ti horší ze zlých duchů1 jsou určeni, aby bratra Bernarda vyzkoušeli. Ať se však budou neustále sebeusilovněji snažit, aby strhli hvězdu z nebe, nezdaří se jim to. Bude pokoušen, sužován i tísněn, ale nakonec vyjde ze všeho vítězně.“ 3 A ještě dodal: „Až se jeho smrt přiblíží, když všechny bouře budou zahnány a všechna pokušení budou přemožena, zakusí podivuhodný pokoj a klid a po skončeném putování2 se blaženě odebere ke Kristu.“ 4 A skutečně se tak stalo: Bernardova smrt zazářila zázraky a do puntíku se vše vyplnilo tak, jak světec předpověděl. Proto bratři po jeho smrti říkali: „Opravdu, tento bratr nebyl doceněn, dokud žil.“

Ale necháváme jiným, aby zvěstovali Bernardovu chválu.

 Další

1 Srv. Mt 12,45.

2 Srv. 2 Tim 4,7.

Přejít nahoru