XIII. kapitola

O pokušení jednoho bratra

42. Ještě za světcova pobytu na tomtéž místě byl kterýsi bratr, duchovní člověk z marsické kustodie, trápen těžkými pokušeními. I řekl si v srdci: „Kéž bych měl aspoň něco od svatého Františka, třeba jen kousek jeho nehtu, myslím, že by bouře pokušení zmizela a z milosti Páně by se pokoj vrátil.“ Dostal tedy dovolení, odebral se na to místo a jednomu z druhů svatého otce přednesl své přání. Bratr mu však odpověděl: „Myslím si, že nebude možné dát ti něco z jeho nehtů. Ačkoliv mu je někdy stříháme, nařídil nám, abychom vše zahazovali a nic neschovávali.“ 5 V té chvíli byl tento bratr zavolán ke světci, který ho hledal. „Jdi, přines nůžky, můj synu, a hned mi ostříhej nehty.“ On vzal nůžky od onoho bratra, který je k tomuto účelu přinesl, pak posbíral ostříhané nehty a dal je bratrovi, který o ně žádal. Ten je přijal s úctou, pečlivě je uschoval a hned byl zbaven všech útoků.

 Další

Přejít nahoru