XII. kapitola

Jak uzdravil klerika, kterému předpověděl, že pro svůj hřích bude trpět ještě víc

41. 1 V době, kdy svatý otec ležel nemocen v paláci biskupa v Rieti1, tam byl také kanovník Gedeon2, hýřil a světák, jenž byl stižen bolestnou nemocí a upoután na lůžko. Dal se odnést k svatému Františkovi a s pláčem ho prosil, aby nad ním udělal znamení kříže. Světec mu řekl: „Když jsi žil podle žádostí těla3 a Božího soudu ses nebál, jak nad tebou mám nyní udělat kříž?“ Pak pokračoval: „Znamenám tě ve jménu Krista4. Ale věz, že budeš muset vytrpět ještě horší věci, vrátíš-li se po uzdravení ke svým zvratkům5.“ A dodal: „Za hřích nevděčnosti se vždy ukládají tresty, které jsou horší než předešlé6.“ Sotva nad ním udělal znamení kříže, vstal hned zdráv ten, který tu před chvílí ležel jako mrzák. Jásal a volal: „Jsem zdráv!“ 7 A mnozí jsou svědky, jak kosti na jeho zádech zapraskaly, jako když se láme suché dřevo rukou. Ale po krátké době na Boha opět zapomněl a oddal se nečistotě. Jednoho dne večeřel v domě jiného kanovníka a tam také spal. Najednou se nade všemi zřítila střecha domu. 10 Zatímco ostatní unikli smrti, on jako jediný, ubožák, zasypán přišel o život.

11 Proto není divu, že se dočkal ještě horšího trestu, jak řekl světec. Vždyť je třeba být vděčný za obdrženou milost a dvojnásob se štítit opakování zločinu.

 Další

1 Bylo to v letech 1224-1225.

2 Tento kanovník je zmiňován v mnoha historických dokumentech, naposledy v roce 1236. Byl to kněz a je o něm známo, že v letech 1213-1216 působil jako ekonom při katedrálním kostele v Rieti.

3 Srv. Gal 5,16.

4 Srv. Sk 4,10.

5 Srv. Přís 26,11.

6 Srv. Mt 12,45.

Přejít nahoru