XI. kapitola

Jak poznal, že jinoch, který chtěl vstoupit do Řádu, nebyl veden Duchem Božím

40. 1 V té době přišel do Assisi urozený jinoch z Lukky a chtěl vstoupit do Řádu. Když ho představili svatému Františkovi, padl na kolena a se slzami v očích prosil, aby ho přijal. Jakmile se na něj Boží muž podíval, ihned skrze Ducha poznal, že nejedná z Ducha. Řekl mu: „Ty nešťastný, tělesně smýšlející člověče, proč se domníváš, že můžeš lhát Duchu svatému4 i mně? Jen tvé tělo pláče a tvé srdce není Boží5. Odejdi,“ pokračoval, „protože nic duchovního nechápeš.“ Sotva světec domluvil, hlásili bratři, že rodiče stojí u dveří a chtěli by syna zpět a odvést si ho domů. Jinoch k nim vyšel a rád se s nimi vrátil. Bratři nad tím užasli a chválili Boha v jeho světci6.

 Další

 
 

4 Srv. Sk 5,3.

5 Srv. Sk 8,21.

6 Srv. Žl 150,1.

Přejít nahoru