X. kapitola

Jak skrze Ducha poznal bratra, který dal druhému bratru pohoršení, a předpověděl o něm, že Řád opustí

39. Stalo se, že přišli dva bratři z Terra di Lavoro1. Starší mladšímu dával v mnoha věcech pohoršení. Nebyl mu totiž druhem, ale tyranem. Mladší kvůli Bohu vše obdivuhodně v tichosti snášel. Když došli do Assisi, přišel mladší bratr za svatým Františkem (velmi dobře se totiž znali) a mezi jiným mu světec pravil: „Jak se k tobě tvůj druh po cestě choval?“ On odpověděl: „Docela dobře, drahý otče.“ Na to světec odvětil: „Pozor, bratře, abys pod rouškou pokory nelhal! Vím, jak se k tobě choval, ale jen chvíli počkej a uvidíš.“ Bratr byl pln údivu nad tím, jak skrze Ducha2 světec poznával i nepřítomné věci. Za pár dní ten, který pohoršoval svého bratra3, opovrhl Řádem a ponořil se do víru světa.

Bezpochyby je znamením zvrácenosti a zřejmým důkazem mdlého rozumu, když někdo jde stejnou cestou s dobrým společníkem a není s ním jedné mysli.

 Další

1 Část území Campanie.

2 Srv. Sk 21,4.

3 Srv. Řím 14,13.

Přejít nahoru