V. kapitola

Jak poznal tajemství srdce jednoho bratra

31. 1 V té době, kdy se vracel ze Svaté země, doprovázel světce na cestách bratr Leonard z Assisi. Stalo se, že František, unaven cestou1, jel chvíli na oslu. Jeho druh, sám velmi unaven, šel s ním. A tu se projevil lidsky a sám pro sebe si říkal2: „Jeho a moji rodiče si spolu nehráli jako rovný s rovným. A tady to máš: on si jede na oslu, a já mu musím pěšky osla vést.“ Když takto smýšlel3, sestoupil náhle světec z osla a řekl: „Ne, bratře, nesluší se, abys ty chodil pěšky a já se vezl, neboť ve světě jsi byl urozenější a mocnější než já.“ Bratr byl ohromen4 a červenal se studem, že ho světec přistihl při těchto myšlenkách. Padl mu k nohám, s pláčem přiznal holou pravdu a prosil za odpuštění.

 Další

1 Srv. Jan 4,6.

2 Srv. Lk 11,38.

3 Srv. Mt 1,20.

4 Srv. Est 7,6.

Přejít nahoru