III. kapitola

Podobný případ s jiným bratrem; proti podivínství

29. Něco podobného se stalo i s jiným bratrem, Tomášem ze Spoleta. Všichni měli jasný názor a s jistotou tvrdili, že je svatý. Později však odpadl, a tím se potvrdil úsudek svatého otce, že byl zvrácený. Nevydržel dlouho, protože ctnost, která se jen podvodně předstírá, nemá dlouhého trvání. Odešel, a když mimo řád umíral, tehdy poznal, co učinil.

 Další

Přejít nahoru