O duchu proroctví, který měl blažený František

I. kapitola

27. Blažený otec byl určitým způsobem vyvýšen nad věci tohoto světa a dovedl všechno světské podivuhodně přemáhat. Protože pohled své mysli stále upíral k nejjasnějšímu světlu, věděl z božského zjevení nejen, to co je třeba dělat, ale i prorockým duchem1 mnohé předpovídal, nahlížel do tajemství lidských srdcí2, poznával vzdálený stav věcí, předvídal a předpovídal věci budoucí. Příklady dokazují to, co jsme uvedli.

 Další

1 Srv. Zj 19,10.

2 Srv. 1 Kor 14,25.

Přejít nahoru