CLXIV. kapitola

Vidění, které měl bratr Augustin, když umíral

218. 1 V té době byl Augustin ministrem bratří v Terra di Lavoro1 a právě umíral, a ač už dávno předtím ztratil řeč, najednou nahlas, takže to všichni, kdo byli kolem, slyšeli, zvolal: 2  „Počkej na mne, otče, počkej! Hned půjdu s tebou!“ Když se bratři s podivem tázali, s kým takto mluví, odpověděl bez rozpaků: „Což nevidíte našeho otce Františka, jak jde do nebe?“ 4 A jeho svatá duše ihned opustila tělo a následovala svatého otce Františka.

 Další

1 Narodil se v Assisi a byl provinčním ministrem Campanie. Neušel ani pozornosti Danteho Alighieriho.

Přejít nahoru