XIII. kapitola

O jednom vidění

20. Jeden Bohu oddaný bratr měl ohledně tohoto kostela ještě před svým obrácením vidění, které je hodné zaznamenání. Ve vidění spatřil nespočet lidí sužovaných politováníhodnou slepotou, jak jsou shromážděni kolem tohoto kostela, na kolenou a s tváří obrácenou k nebi. Ti všichni žalostným hlasem, s rukama zdviženýma do výše, volali k Bohu a prosili o slitování a o světlo. 4 A hle, z nebe přišla nesmírná záře, která se na všechny rozšířila a každému poskytla světlo a udělila vytouženou spásu.

 Další

Přejít nahoru