CXLIII. kapitola

Prostý bratr Jan

190. Kdysi šel svatý František kolem vesnice u Assisi a tu k němu přiběhl jistý Jan, velmi prostý muž, který právě oral na poli, a řekl: „Chci, abys ze mě udělal bratra, neboť už dlouho toužím po tom, abych mohl sloužit Bohu.“ Když světec viděl jeho prostotu, zaradoval se a na jeho žádost odpověděl: „Bratře, chceš-li se stát naším druhem, rozdej chudým, co máš, a až nebudeš nic mít, přijmu tě.“ Jan hned vypřáhl voly a jednoho z nich nabídl svatému Františkovi. „Tohoto vola,“ řekl, „dáme chudým! Takový podíl z majetku mého otce mi totiž náleží.“ Světec se usmál, protože se mu nemálo líbila jeho láska i prostota. Když o tom však uslyšeli jeho rodiče a sourozenci, přiběhli se slzami v očích a litovali víc toho, že ztratili vola než člověka. Světec jim řekl: „Buďte klidní! Vracím vám vola a bratra beru s sebou.“ Vzal toho člověka s sebou, oblékl ho do řeholního roucha a pro milost prostoty ho považoval za svého oblíbeného spolubratra.

Když svatý František někde rozjímal, ať už učinil jakékoli gesto nebo pohyb, prostý Jan to hned všechno na sobě opakoval. 10 Odplivl-li jeden, odplivl i druhý, když zakašlal, zakašlal také, když vzdychal, vzdychal také, plakal-li, přidal se k pláči; když světec pozvedl ruce k nebi, pozvedl je i on a bedlivě dával pozor, aby dělal vše jako jeho vzor. 11 Světec to zpozoroval a jednou se ho zeptal, proč to dělá. 12 A Jan mu odpověděl: „Slíbil jsem, že budu dělat všecko, co děláš ty. Bylo by pro mne nebezpečné něco opomenout.“ 13 Světec se z jeho čisté prostoty zaradoval, jemně mu ale zakázal, aby to dělal. 14 Nedlouho nato odešel prosťáček v této čistotě k Pánu. 15 Světec pak jeho život často dával za vzor a s radostí ho nenazýval bratrem Janem, ale svatým Janem.

16 Pamatujme si! Je vlastností zbožné prostoty žít podle pokynů výše postavených a vždy se opírat o příklad a zásady svatých. 17 Kdo dá lidské moudrosti, aby s takovou horlivostí následovala v nebi oslaveného [Františka], s jakou se mu na zemi snažila připodobňovat zbožná prostota? 18 A co víc? Následovala světce za života, ale do života [věčného] ho předešla.

 Další

 

Přejít nahoru