CXL. kapitola

Provinční ministři

187. To všechno požadoval šťastný otec také od provinčních ministrů, i když generální ministr tím měl zvlášť vynikat. Chtěl, aby byli vůči všem podřízeným tak vlídní a chovali se tak blahovolně a přívětivě, že by se ani chybující nebáli svěřovat jejich lásce. Chtěl, aby byli v rozkazech umírnění, při chybách shovívaví, ochotni křivdu spíše snášet než splácet, aby byli nepřáteli hříchů, ale lékaři hříšníků. 4 A konečně je chtěl mít takovými, aby jejich život mohl být pro ostatní zrcadlem kázně. Také však chtěl, aby je ostatní milovali a ctili, protože nesou břímě starostí a námahy. Říkal, že od Boha zasluhují nejvyšší odměnu ti, kdo tímto způsobem a podle těchto pravidel vedou jim svěřené duše.

 Další

 

Přejít nahoru