CXXVIII. kapitola

Včely

169. Na jedné hoře byla cela, v níž konal služebník Boží za čtyřicetidenního postu velmi přísné pokání. Když stanovená doba uplynula, odešel odtud a cela zůstala opuštěna bez dalšího nástupce. Zůstala tam také hliněná nádoba, z níž světec obvykle pil. 4 Z úcty ke světci tam jednou šli lidé a nalezli nádobu plnou včel. 5 S podivuhodnou dovedností do ní zastavěly plástve medu a důmyslně tak naznačily slast, kterou tam Boží světec v kontemplaci okoušel.

 Další

 

Přejít nahoru