CXXVI. kapitola

Jak v jeho rukou zůstal sedět ptáček

167. Kdysi se blažený František plavil v loďce po jezeře u Rieti, aby se dostal k poustevně v Grecciu. Tu mu rybář dal říčního ptáka, aby se s ním v Pánu potěšil. Blažený otec ho radostně přijal, rozevřel dlaně a vlídně ptáka vyzval, aby volně odlétl. On však pryč nechtěl a choulil se do jeho dlaní jako do hnízda. Tu pozdvihl světec oči k nebi a modlil se. Když se za hodnou chvíli vrátil k sobě jakoby z jiného světa, něžně ptáčkovi přikázal, aby se beze strachu vrátil k dřívější svobodě. Když pták dostal takto dovolení a požehnání, pohybem těla projevil zřejmou radost a odlétl.

 Další

 

Přejít nahoru