CXXIII. kapitola

Proti těm, kdo baží po marné slávě, a výklad proroctví

164. Politováníhodnými nazýval však ty kazatele, kteří za peníz marné slávy prodávají to, co dělají. Na léčbu jejich nádorů často používal tuto protilátku: „Jak se můžete chlubit, že jste obrátili lidi, když je obrátili moji prostí bratři svými modlitbami?“ 3 A slova neplodná bude mít mnoho dětí1 vykládal takto: „Tou neplodnou je můj chudý bratr, jehož úkolem v církvi není plodit syny. Při soudu však bude mít mnoho dětí, protože ty, které zde skrytou modlitbou obrací, připočte mu potom Soudce k jeho slávě. Ta, která měla hodně synů, chřadne2, protože kazatel, který se chlubí, jako by mnohé vlastní ctností zplodil, tehdy pozná, že na nich neměl podíl.“

Také neměl příliš v lásce ty, kdo více toužili po uznání jako řečníci než jako kazatelé, takže mluvili vzletně, ale ne ze srdce. 7 O nich říkal, že si to špatně rozvrhli ti, kdo do kázání dají všechno, ale zbožnosti nevěnují nic. Opravdu chválil takového kazatele, který věnoval čas tomu, aby sám věděl a sám okusil.

 Další

1 1 Sam 2,5.

2 1 Sam 2,5.

Přejít nahoru