CXX. kapitola

Jak sám pracoval a nesnášel zahaleče

161. Říkal, že vlažným, kteří se s žádnou prací nechtějí spřátelit, by patřilo, aby je Bůh vyvrhl ze svých úst1. Žádný lenoch se před ním nemohl objevit, aniž by ho velmi ostře nepokáral. On sám pak, příklad vší dokonalosti, pracoval svýma rukama2 a ze skvělého daru času nenechal nic bez užitku uplynout.

Jednou řekl: „Chci, aby všichni moji bratři pracovali a namáhali se, a ti, kdo to neumějí, ať si nějakou dovednost osvojí3!“ 5 A jako důvod uvedl toto: „Abychom nebyli lidem na obtíž a aby se srdce i jazyk pro zahálku netoulaly po nedovolených cestách.“ Nakládat s odměnou nebo ziskem za práci nemohl ten, kdo pracoval, ale kvardián nebo komunita.

 Další

1 Srv. Zj 3,16.

2 Srv. 1 Kor 4,12; 1 Thes 4,11.

3 Srv. ZávFr 20-21.

Přejít nahoru