CXIX. kapitola.

Pokání za planá slova u Porciunkuly

160. Jindy Boží muž u Sv. Marie v Porciunkule uvažoval o tom, kolik užitku z modlitby se ztratí neužitečnými slovy po modlitbě. Proti upadání do planých řečí1 předepsal tento lék: „Kdykoli řekne některý z bratří plané či neužitečné slovo, je povinen ihned vyznat svou vinu a za každé takové slovo se pomodlí Otčenáš. 3 A chci to tak, že vyzná-li svou vinu sám jako první, pomodlí se Otčenáš za svou duši; bude-li nejprve upozorněn druhým, pomodlí se za duši toho, kdo ho upozornil.“

 Další

1 Srv. Mt 12,36.

Přejít nahoru