CXIII. kapitola

Že se nemá lehkomyslně pod poslušností poroučet

153. František měl za to, že by se pod poslušností mělo poroučet jen zřídka a že by se ohnivý šíp neměl střílet hned na počátku, ale až nakonec. Říkával: „Ruka nemá příliš rychle sahat po meči.“ Vždyť ten, kdo příkaz pod poslušností hned neuposlechne, nebojí se Boha a z lidí si nic nedělá1.

Nic není pravdivějšího než toto. Neboť co jiného je u nerozvážného představeného moc poroučet než meč v ruce šílence? Co však je beznadějnější než řeholník, který poslušností pohrdá?

 Další

1 Srv. Lk 18,4.

Přejít nahoru