O poslušnosti

CXI. kapitola

Jak měl František kvůli pravé poslušnosti vždy kvardiána

151. Aby jako velmi prozíravý kupec mnoha způsoby dosahoval zisky a všechen jeho přítomný čas byl k užitku, chtěl se František dávat řídit uzdou poslušnosti a sám se podřizoval vedení druhého. Proto se zřekl nejen funkce generála, ale pro větší užitek poslušnosti si vyprosil i zvláštního kvardiána, kterého jako představeného ctil. Proto řekl i Petru Cattanimu, když mu už dříve slíbil poslušnost: „Kvůli Bohu tě prosím, ustanov jako svého zástupce nade mnou jednoho z mých druhů a já ho budu oddaně poslouchat jako tebe. Znám plody poslušnosti a vím, že nemine jediný okamžik bez užitku pro toho, kdo svou šíji klade pod jho1 druhého.“ Jeho prosbě bylo vyhověno, a tak zůstal až do smrti podřízeným a vždycky uctivě poslouchal svého kvardiána.

Jednou svým druhům řekl: „Mezi dary, které mi Boží dobrota milostivě poskytla, mi dala i tu milost, že bych i novice, který by byl jen hodinu v řádu, poslouchal, kdyby mi byl dán za kvardiána, stejně horlivě jako toho nejstaršího a nejzkušenějšího. Podřízený ve svém představeném nemá vidět člověka, ale toho, pro jehož lásku je podřízen. Čím méně je představený hoden úcty, tím Bohu milejší je pokora poslušného.“

 Další

1 Srv. Sir 51,26.

Přejít nahoru