CX. kapitola

Jak se jeden doporoučel druhému

150. Když Boží služebníci odpověděli, jak jsme výše uvedli, pán z Ostie vzdal, slovy obou povznesen, nesmírné díky Bohu. Když se pak rozcházeli, prosil blažený Dominik svatého Františka, aby mu laskavě dal provaz, kterým byl přepásán. Svatý František se zdráhal a odmítal právě tak pokorně, jak ho Dominik vroucně prosil. Nakonec však zvítězila zbožnost prosícího a obdrženým provazem se s vděčností opásal pod spodní tunikou. Pak si podali ruce a jeden se co nejsrdečněji odporoučel do modliteb druhého. Světec pak řekl světci: „Přál bych si, bratře Františku, aby tvůj i můj řád tvořily jeden řád a abychom v církvi žili podle stejných pravidel.“ Poté, co se rozloučili, řekl svatý Dominik těm, kdo tam byli: „V pravdě vám říkám1: tohoto svatého muže Františka by měli ostatní řeholníci následovat, protože tak dokonalá je jeho svatost.“

 Další

1 Srv. Lk 4,25.

Přejít nahoru