CVIII. kapitola

Jak prokázal úctu biskupovi z Imoly

147. Jednou přišel svatý František do Imoly v Romagni, představil se místnímu biskupovi1 a prosil ho o dovolení, aby směl kázat. Biskup mu řekl: „Bratře, stačí, když svému lidu kážu já.“ František sklonil hlavu a pokorně odešel ven, ale za necelou hodinu se opět vrátil. Biskup se ho zeptal: „Co si přeješ, bratře? Máš nějaké další přání?“ Blažený František mu odpověděl: „Pane, když otec syna jedněmi dveřmi vyhání, musí jinými opět vstoupit.“ Přemožen pokorou ho biskup s radostnou tváří objal a řekl: „Odedneška máš ty i tvoji bratři v mé diecézi všeobecné dovolení kázat, neboť svatá pokora si to zasluhuje.“

Další 

1 Biskupem byl Mainardino Aldighieri, diecézi řídil v letech 1207-1249.

Přejít na začátek