CV. kapitola

Jak se zřekl svých druhů

144. Jindy se před svým vikářem zřekl všech druhů se slovy: „Touto výsadou výběru nechci budit zdání, jako bych měl zvláštní postavení, ať mě tedy bratři doprovázejí z místa na místo, jak jim Pán vnukne.“ 2 A dodal: „Viděl jsem kdysi slepého, který měl na svých cestách za průvodce jen pejska.“

To tedy bylo jeho slávou, že se zřekl každého zdání zvláštnosti nebo povýšenosti, aby na něm spočinula Kristova moc1.

 Další

1 Srv. 2 Kor 12,9.

Přejít nahoru