XCIV. kapitola

Jak se vyznáním chránil před pokrytectvím

131. Jednou o Vánocích, když byl v poustevně v Poggiu, přišlo mnoho lidí na jeho kázání. Začal tedy takto: „Pokládáte mne za svatého člověka, a proto jste zbožně přišli. Musím se vám však přiznat, že jsem po celou dobu postní1 jedl pokrmy připravené na tuku.“ Takto přičítal často poživačnosti, co si dovoloval především kvůli své nemoci.

 Další

1 Tím míní dobu adventní, po kterou se sv. František rovněž postil.

Přejít nahoru