VIII. kapitola

O ostychu, který přemohl, a o proroctví o chudých pannách

13. Snažil se, aby bývalý rozmařilý způsob života obrátil v opačný řád a dosud zhýčkané tělo navrátil k přirozenému dobru. Jednoho dne procházel muž Boží Assisi, aby si vyžebral olej do lamp, jež měly hořet v kostele svatého Damiána, který v té době opravoval. Když však uviděl, že před domem, kam chtěl vejít, společně postává množství lidí, kteří se baví, byl proniknut studem a odešel. Jakmile však obrátil svého vznešeného ducha k nebi, obvinil se z vlastní pošetilosti a vynesl soud1 nad sebou samým. 5 K tomu domu se ihned vrátil a nahlas všem vyložil příčinu svého ostychu, jako opilý duchem prosil francouzsky o olej a dostal ho. Všechny povzbuzoval vřelými slovy k práci na onom kostele, a jak všichni slyšeli, jasným hlasem francouzsky prorokoval, že je to budoucí klášter svatých Kristových panen. Pokaždé totiž, když byl naplněn ohněm Ducha svatého, překypoval navenek plamennými slovy a mluvil francouzsky, jako by předvídal, že zvláště tento národ ho bude ctít a chovat k němu zvláštní úctu.

 Další

1 Srv. Jak 3,1.

Přejít nahoru