LXXXII. kapitola

Jak ho ďábel volal jménem, pokoušel k nečistotě a jak světec pokušení přemohl

116. 1 V poustevně bratří ze Sarteana se pokoušel onen zloduch, který Božím dětem vždycky závidí jejich pokroky, o takovýto útok na světce. Když viděl, že se světec stále posvěcuje1 a že pro včerejší zisk nezanedbává dnešní, když se v noci oddával modlitbě, volal ho třikrát2 jeho jménem: „Františku, Františku, Františku!“ On odpověděl: „Co chceš?“ On na to: „Na světě není hříšníka, kterému by Pán neodpustil, když se obrátí; ale žádný, kdo se přísným pokáním sám zničí, milosrdenství navěky nedojde.“ Ze zjevení světec ihned poznal lest protivníka, i tože se snaží svést ho k vlažnosti. Co dodat? Nepřítel ho nepřestal pokoušet a hned zkoušel jinou lest. Viděl, že je prozrazen, a proto kladl jiné osidlo, totiž tělesné vzplanutí. Ale marně, neboť ten, kdo prohlédl lest ducha, nemohl být oklamán tělem. Ďábel ho tedy velmi těžce pokoušel k nečistotě. 10 Hned jak blažený otec pokušení pocítil, odložil roucho, začal se tvrdě bít provazem a říkal: „Sluší se, bratře osle, abys byl svlečen a abys dostal nářez. 11 Hábit patří Řádu, krást není dovoleno. Chceš-li jít tudy, jdi si!“

117. Když viděl a poznal, že kázněním pokušení nepřemůže, třebaže celé tělo pokryl ranami, vyšel z cely do zahrady a vrhl se nahý do hlubokého sněhu. Nabral rukama plno sněhu, pak z něho uplácal sedm sněhuláků. Potom se před ně postavil a k svému tělu takto mluvil: „Podívej se, ten větší je tvá žena, z těch dalších čtyř jsou dva tvoji synové a dvě dcery; zbylí dva jsou pacholek a děvečka, které potřebuješ k obsluze. 4 A teď si pospěš, abys všechny ošatil, než umrznou. Je-li ti zatěžko starat se o takové množství, služ horlivě jedinému Pánu3!“ Nato od něho ďábel poražen odešel a světec se vrátil do své cely a přitom velebil Boha.

Jeden zbožný bratr, který se tehdy oddával modlitbě, všechno viděl, protože měsíc jasně svítil. Když pak světec zjistil, že ho ten bratr v noci viděl, velmi ho to bolelo a nařídil mu, aby o tom nikomu do jeho smrti neříkal.

 Dalši

1 Srv. Zj 22,11.

2 Srv. 1 Sam 3,8.

3 Srv. Mt 4,10.

Přejít nahoru