LXXVI. kapitola

Jak byl jistý bratr zbaven ďábelského pokušení

110. Kterýsi bratr byl delší dobu trápen duchovními pokušeními, která jsou horší a pronikavější než pokušení tělesná. Nakonec přišel ke svatému Františkovi, padl mu pokorně k nohám, hořce plakal, a dlouhé vzlyky mu bránily, aby promluvil. Otec, pohnutý soucitem, poznal, že ho trápí pokušení od zlého a řekl: „Mocí Boží1 vám, démoni, poroučím, abyste už neútočili na mého bratra, jak jste si to umínili.“ 4 V duši bratra se hned temnota rozptýlila a zbaven pokušení povstal a bylo mu, jako by nikdy žádné pokušení neměl.

 Další

1 Srv. 1 Kor 2,5.

Přejít nahoru