LXXIII. kapitola

O účinnosti jeho kázání a o svědectví, které o tom vydal jistý lékař

107. Nevzdělaným kázal evangelista František názorně a prostě, protože věděl, že jim je třeba spíš příkladu než slov. Avšak před duchovními a více vzdělanými kázal živě a hluboce. Málo slovy dovedl vysvětlit i těžko vypověditelné. Ohnivými gesty i výrazem tváře získával všechny posluchače pro nebe. Nepoužíval filosofické distinkce a kázání si neupravoval, protože si je nevymýšlel. Kristus, moudrost i pravá síla, dával jeho hlasu účinná slova.

Jednou o něm vzdělaný a výmluvný lékař řekl: „Kázání druhých si téměř slovo od slova pamatuji, jen to, co káže svatý František, mi uniká. Když mi něco v mysli zůstává, spíš se mi zdá, že to už není to, co vyšlo z jeho úst.“

 Další

 

Přejít nahoru