LXXII. kapitola

O mečích, které bratr Pacifik viděl zablýsknout se na světcově těle

106. Na území Marky Ankonské žil jistý světák, který se oddal marnivému životu, na sebe nedbal a Boha neznal. Říkali mu „král básníků“, protože byl nejznámějším rozpustilým zpěvákem a sám skládal světské písně. Krátce řečeno, sláva světa z něho udělala takového člověka, že byl císařem1 slavnostně ověnčen. Ale když tak chodil v temnotách2 a v provazech šalby vlekl nepravost3, slitovala se nad ním Boží láska a začala ho volat, aby nezahynul ten, který byl zapuzen4. Božím řízením se on a blažený František setkali v klášteře chudých mnišek5. Blažený otec tam tehdy k dcerám přišel se svými druhy; ten muž tam přišel s mnoha společníky, aby navštívil nějakou svou příbuznou.

7 A tu se ho dotkla ruka Páně. Tělesnýma očima viděl svatého Františka poznamenaného křížem, který tvořily dva blýskající se meče, které se protínaly. Jeden šel od hlavy k nohám, druhý přes prsa od ruky k ruce. Dosud blaženého Františka neznal, ale podle tohoto mimořádného zázraku ho hned poznal. Tímto viděním zasažen umínil si začít nový život, avšak rozhodnutí odkládal daleko do budoucnosti. 10 Blažený otec zpočátku kázal pro všechny, nakonec však obrátil meč slova Božího proti tomuto muži. 11 Počínal si tak, že mu láskyplně připomínal prázdnotu všeho pozemského a pohrdání světem, a pak probodl jeho srdce hrozbou Božího trestu. 12 Ten člověk mu pak hned řekl: „Jaký význam má ještě mluvit? Přejděme k činům! Vezmi mne lidem a vrať mě velikému Vládci!“ 13 Dalšího dne ho světec oblékl a toho, který se navrátil k pokoji Páně, pojmenoval Pacifik6. 14 Čím větší byl počet jeho marnivých přátel, tím povzbudivější bylo jeho obrácení pro mnohé.

15 Bratr Pacifik se těšil ze společnosti blaženého otce a brzy začal okoušet i nepoznaná pomazání7. 16 Také mu bylo dovoleno vidět to, co jiným zůstalo zahaleno. 17 Na čele blaženého Františka několikrát uviděl velké znamení Tau8, které barevnými kruhy připomínalo krásu páva.

 Další

1 Fridrichem II.

2 Srv. Jan 8,12.

3 Srv. Iz 5,18.

4 Srv. 2 Sam 14,14.

5 Jde o klášter klarisek San Salvatore v Colpersito u San Severino.

6 Narodil se v Lisciano d`Ascoli a před vstupem do Řádu se jmenoval Guglielmo Divini. Zemřel ve Francii roku 1236.

7 Míněny mystické Boží doteky.

8 Srv. Ez 9,4; Zj 7,3.

Přejít nahoru