LXXI. kapitola

Jak své vědomosti přiznal bratrovi, který ho povzbuzoval k čtení Písem

105. Když byl nemocen a celé tělo měl proniknuté bolestmi, řekl mu jednou jeho druh: „Otče, vždy jsi měl v Písmu útočiště, vždy ti bylo lékem na tvé bolesti. Prosím, dej si i nyní předčítat něco z proroků a snad tvůj duch zajásá v Pánu1.“ Světec mu odvětil: „Je dobré číst svědectví Písma, je dobré hledat v nich Pána, našeho Boha; už jsem si však zapamatoval tolik z Písma, že mi to k rozjímání a uvažování úplně stačí. Víc nepotřebuji, neboť znám Krista chudého a ukřižovaného2.“

Další 

1 Srv. Lk 1,47.

2 Srv. 1 Kor 2,2.

Přejít nahoru