LXX. kapitola

Jak odpovídal na kardinálovy otázky

104. Jindy, když pobýval v Římě v domě jistého kardinála a vyptávali se ho na obtížné záležitosti, vynášel na světlo tak hluboké myšlenky, že se o něm začalo říkat, že v Písmu neustále přebývá. Pan kardinál mu říkal: „Neptám se tě jako vzdělance, ale jako muže, který má Božího Ducha. Proto přijímám rád tvé názory, protože vím, že jsou od samotného Boha.“

 Další

 

Přejít nahoru