XXIV. kapitola

Jak vrátil slepé ženě zrak a jak v Gubbiu uzdravil jinou postiženou

67. Jedné ženě z výše jmenovaného města, která byla raněna slepotou, udělal blažený František na očích znamení kříže a ihned se jí vrátilo vytoužené světlo očí.

V Gubbiu byla jiná žena, která měla obě ruce ochrnuté, takže jimi nemohla nic dělat. Když slyšela, že do města přišel svatý František, hned k němu spěchala a s pláčem, celá zarmoucená, mu ukazovala své zmrzačené ruce a úpěnlivě ho prosila, aby se smiloval a dotkl se jich. Pln soucitu dotkl se jejích rukou a uzdravil ji. Žena se hned radostně vrátila domů, vlastníma rukama připravila sýrový koláč a nabídla ho svatému muži. Přívětivě si kousek ulomil a pak ženě přikázal, aby ostatní snědla se svou rodinou.

 Další

Přejít nahoru