[DOSLOV]

151. Uvedli jsme jen několik zázraků našeho přeblaženého otce Františka. Mnohem víc jsme jich vynechali. Necháváme na těch, kdo chtějí jít v jeho šlépějích1, aby si svým úsilím vysloužili milost nového požehnání, aby ten, jenž slovem i příkladem, životem i učením přeslavně obnovil celý svět, se uvolil naplnit novými nebeskými dary srdce těch, kdo milují jméno Páně.

Pro lásku chudého Ukřižovaného a pro jeho svaté rány, které blažený otec František na svém těle nosil, zapřísahám všechny, kdo toto budou číst, kdo to uvidí a uslyší, aby před Bohem na mne, ubohého hříšníka, pamatovali. Amen.

Dobrořečení, čest a všechna chvála ať se vzdává jedinému moudrému Bohu2, který ke své slávě působí všechno ve všech3 s nejvyšší moudrostí. Amen. Amen. Amen.

 

1 Srv. 1 Petr 2,21.

2 Srv. Řím 16,27.

3 Srv. 1 Kor 12,6.

Přejít nahoru