Posvátná úmluva svatého Františka s paní Chudobou

 

Kapitola 1 - Blažený František se ptá po Chudobě

Kapitola 2 - Prosí, aby mu ukázali, kde bydlí Chudoba

Kapitola 3 - Blažený František napomíná bratry

Kapitola 4 - Chudoba se diví, jak snadno stoupají

Kapitola 5 - Blažený František a jeho druhové chválí Chudobu

Kapitola 6 - Důstojnost Chudoby

Kapitola 7 - Odpověď paní Chudoby

Kapitola 8 - Chudoba vzpomíná na ráj

Kapitola 9 - Kristovo svědectví

Kapitola 10 - O apoštolech

Kapitola 11 - O učednících apoštolů

Kapitola 12 - O míru, který je nepřítelem Chudoby

Kapitola 13 - Pronásledování, sestra Chudoby

Kapitola 14 - Chvála dobrých chudých

Kapitola 15 - O falešných chudých

Kapitola 16 - Chamtivost

Kapitola 17 - Chudoba napomíná falešné řeholníky

Kapitola 18 - Jejich odpověď

Kapitola 19 - Chudoba mluví o dobrých řeholnících

Kapitola 20 - Chamtivost přijímá jméno Chytrost

Kapitola 21 – Chamtivost se nazývá Starostlivostí

Kapitola 22 - Chamtivost prosí o pomoc Lenost

Kapitola 23 - O řeholnících přemožených Leností

Kapitola 24 - Zbohatlí chudí pronásledují Chudobu

Kapitola 25 - Chudoba je napomíná, aby se k ní vrátili

Kapitola 26 - Pán promlouvá k Chudobě

Kapitola 27 - Paní Chudoba poučuje blaženého Františka o pokroku a nedbalosti v [řeholním] životě

Kapitola 28 - Blažený František s bratry odpovídá Chudobě

Kapitola 29 - Souhlas Chudoby

Kapitola 30 - O stolování Chudoby s bratřími

Kapitola 31 - Paní Chudoba žehná bratry a napomíná je, aby v přijaté milosti vytrvali