Modlitby a chvály

Do této kategorie patří všechna Františkova díla, jejichž obsahem jsou modlitby či chvály Boží. U většiny z nich je problematické přesněji určit datum jejich vzniku. Proto následující „chronologické“ řazení je nutno brát s rezervou. Františkovy modlitby obvykle vznikaly spontánně – jako reakce na to, co prožíval, či na momentální situaci – jako např. Lístek bratru Lvovi. Zato Oficium o utrpení Páně ho jistě stálo mnohem více úsilí i času.

Další