Řehole

text řehole

úvod

[Kapitola 1] Ve jménu Páně! Začíná život menších bratří:

[Kapitola 2] O těch, kteří chtějí tento život přijmout, a jak mají být přijati

[Kapitola 3] O modlitbě breviáře a o postu, a jak mají bratři jít světem

[Kapitola 4] Že bratři nemají přijímat peníze

[Kapitola 5] O způsobu práce

[Kapitola 6] Že si bratři nemají nic přivlastňovat, o žebrání a o nemocných bratřích

[Kapitola 7] O pokání, jaké má být uloženo bratřím, kteří hřeší

[Kapitola 8] O volbě generálního ministra tohoto bratrského společenství a o svatodušní kapitule

[Kapitola 9] O kazatelích

[Kapitola 10] O napomínání a napravování bratří

[Kapitola 11] Že bratři nemají vstupovat do klášterů mnišek

[Kapitola 12] O těch, kteří jdou mezi Saracény a jiné nevěřící

Nepotvrzená řehole

text řehole

úvod

[Kapitola 1] O tom, že bratři mají žít bez vlastnictví, v čistotě a v poslušnosti

[Kapitola 2] O přijímání bratří a o jejich oděvu

[Kapitola 3] O modlitbě breviáře a o postu

[Kapitola 4] O ministrech a ostatních bratřích, jak mají být ustanovováni

[Kapitola 5] O napravování bratří při provinění

[Kapitola 6] Bratři se mohou obracet na ministry a žádný bratr se nemá nazývat „převor“

[Kapitola 7] Jak sloužit a pracovat

[Kapitola 8] O tom, že bratři nemají přijímat peníze

[Kapitola 9] O žebrání

[Kapitola 10] O nemocných bratřích

[Kapitola 11] Že se bratři nemají urážet ani zlehčovat, ale mají se navzájem milovat

[Kapitola 12] O špatném pohledu na ženy a jejich navštěvování

[Kapitola 13] O tom, že je třeba se vyhýbat smilstvu

[Kapitola 14] Jak mají bratři chodit po světě

[Kapitola 15] Že bratři nemají jezdit na koni

[Kapitola 16] O těch, kteří jdou mezi Saracény a jiné nevěřící

[Kapitola 17] O kazatelích

[Kapitola 18] Jak se ministři mají spolu scházet

[Kapitola 19] Bratři mají žít katolicky

[Kapitola 20] O pokání a přijímání těla a krve našeho Pána Ježíše Krista

[Kapitola 21] O chvále a povzbuzení, které mohou konat všichni bratři

[Kapitola 22] O napomínání bratří

[Kapitola 23] Modlitba a díkůvzdání

[Kapitola 24] Závěr

Způsob života pro svatou Kláru a její sestry

text

Řehole pro poustevny

text

Úvod k řeholi

Text řehole

Poslední vůle pro svatou Kláru a její sestry

text

Úvod k poslední vůli

Text poslední vůle

Závěť svatého Františka

text

Úvod k závěti

Text závěti