Řehole a závěti

Do této části jsou zařazeny texty „oficiální“, tedy takové, které mají určitou závaznost pro ty, kdo jdou ve stopách sv. Františka. Chronologicky seřazeny, sem náleží: Způsob života pro sv. Kláru a její sestry, Řehole pro poustevny, Nepotvrzená řehole, Řehole, Poslední vůle pro sv. Kláru a její sestry a Závěť svatého Františka. Závěť ze Sieny sem tématicky patří také a časově by se měla nacházet za Řeholí, jenže se nám nedochovala v rukopisné tradici, a tak bylo nutno ji zařadit mezi tradované texty, takže ji najdeme až v posledním oddílu Františkových spisů. Text prvotní řehole, která byla ústně schválena Inocencem III., se nám bohužel nedochoval. Většina odborníků se však kloní k názoru, že tento základní text se postupem času rozšiřoval a upřesňoval, až nabyl podoby Nepotvrzené řehole, takže co do obsahu je v ní jistě tato původní řehole obsažena. V latinském kritickém vydání jsou publikovány také fragmenty Nepotvrzené řehole, které mohou dokumentovat její vývoj, ale nejsou natolik významné, aby bylo třeba je v této edici publikovat.

Další

Přejít nahoru