FRANTIŠKÁNSKÉ PRAMENY IV

Legendy o sv. Františkovi z let 1262-1337

Redigoval, poznámkami a úvody opatřil

Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.