FRANTIŠKÁNSKÉ PRAMENY III

Legendy o sv. Františkovi z let 1240-1253

Redigoval, poznámkami a úvody opatřil

Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.