FRANTIŠKÁNSKÉ PRAMENY II

Legendy o sv. Františkovi z let 1226-1235

Redigoval, poznámkami a úvody opatřil

Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.

 

Jazková úprava

Martin Nešpor, Ludmila a Miloslav Krbcovi, Daniel Soukup